Клиника по неонатология      Национална Генетична Лаборатория
Майчин Дом

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)

Екип Клиниката по Анестезиология и Интензивно Лечение

Клиниката по Анестезиология и Интензивно Лечение на Университетска болница „Майчин дом" е разположена на III етаж и включва две отделения: „Анестезия" и „Интензивно лечение".

Началник клиника: проф. д-р Силви Георгиев, дм

ръководител „Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение", МУ, МФ-София.

проф. д-р Иван Смилов, дмн (консултант)

 

 

 

 

 

Оперативен блок – 1  (III етаж):

I зала : проф. д-р С. Георгиев дм, д-р Сабахов

II зала: гл.ас.д-р Бояджиев, д-р Монов

III зала: д-р Гугутков-асистент, д-р Огнянова

Централна реанимация - д-р Турлаков

РОДИЛЕН БЛОК - (III етаж):

I зала : гл.ас. д-р Гергова, д-р Чернева

II зала: д-р Младенов-асистент

Оперативен блок – 2  (IX етаж):

I зала : д-р Шумлева, д-р Макелова

II зала: д-р Георгиева-асистент, д-р Михов

Операционен блок (XI етаж) – гл.ас. д-р Чавдар Чернев

кабинет по Анестезия :

д-р Сабахов, д-р Монов, д-р Чернева, д-р Михов, и д-р Макелова (по графика на 222 к-т)

Анестезиологични акушерки - Ана-Мария Иванова, Юлия Манасиева, Марияна Малинчева, Красимира Колева, Анка Йорданова, Арсенка Кръстева, Румяна Иванова, Маргарита Игнатова, Жанета Милева, Таня Цекова, Ева Мегова, Росица Георгиева, Екатерина Златкова.

Реанимационни акушерки - Лидия Лозанова, Зара Бояджиева, Боряна Сумерска, Боянка Стоянова, Николина Чернева, Десислава Цветанова, Силвия Николова, Любинка Стоичкова, Станка Кацанова.

Кадровия състав на КАИЛ обезпечава работата на кабинет за преданестезиологична консултация, осем операционни зали и три реанимации с общо 20 легла, 10 от тях - интензивни.

В направление анестезиологична дейност са застъпени всички видове анестезии - обща (маскова, ендотрахеална, тотална интравенозна анестезия TIVA; компютърно контролирана TIVA-TCI) и локо-регионална (спинална, епидурална, спинална с епидурален катетър); комбинирана (обща/регионална).

От 1981 г. тук, за първи път в страната, е въведена епидуралната аналгезия за обезболяване на раждане. Широко застъпени са регионалните анестезиологични техники за оперативно родоразрешение - спинална, епидурална, комбинирана.

Въведени са в клиничната практика супраглотични пособия като класическа ларингеална маска - LMA - 1992 г., LMA - Proseal, LMA -Fastrach - 1996г. и ларингеална тръба - LTS - 2007 г.

Въведена е фибробронхоскопията за целите на трудната интубация и в интензивното лечение. Застъпени са всички съвременни методи за интра- и следоперативен мониторинг на дишането и хемодинамиката - неинвазивен и инвазивен, включително мониториране на дълбочината на анестезия - слухови евокирани потенциали и биспектрален индекс - BIS; трансезофагеален Ехо-доплер; странично-потокова спирометрия; мониториране на нервно-мускулния блок и т. н.

Застъпени са всички съвременни техники за следоперативно обезболяване - продължителни интравенозни инфузии по таргет контролирани концентрации - TCI, продължителни епидурални инфузии - катетърни техники, включително контролирана от пациента интравенозна /епидурална аналгезия.

назад към списък