Клиника по неонатология      Национална Генетична Лаборатория
Диагоностично-консултативен блок

Националната генетична лаборатория (НГЛ)

Националната генетична лаборатория (НГЛ)

Лаборатория по Клинична генетика (Националната генетична лаборатория - НГЛ) се намира на 14 етаж в СБАЛАГ „Майчин дом”. 

На етаж 2 на ниско тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" (кабинет 212) се намират регистратурата, манипулационната, получаване на резултати и кабинетът за генетични консултации.

НГЛ е център за диагностика, профилактика и контрол на лечението на над 120 редки генетични болести и генетични предразположения в България.  Началник на лабораторията е доц. Алексей Савов.

Лабораторията е координатор и основен изпълнител на Националната програма за Редки болести, финансирана от Министерство на Здравеопазването (2009 – 2013г.). Тя поддържа Национална ДНК банка и Национален генетичен регистър

НГЛ е популярно място за обучение на студенти и специализанти от България и чужбина в областта на Молекулната медицина.

ДИАГНОСТИЧНИ УСЛУГИ

* Масов скрининг на новородените за фенилкетонурия и контрол на лечението.

* Дородова и послеродова диагностика на хромозомни болести

* Биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и други хромозомни болести

* Метаболитен скрининг (диагностика) на вродени метаболитни генетични болести

* Ензимна дородова и послеродова диагностика на метаболитни генетични болести

* ДНК дородова и послеродова диагностика на моногенни болести

* Други

Годишно в Националната генетична лаборатория се изследват общо около 100 000 пациента по изброените направления.

Подробна информация за НГЛ, резултати от Биохимичен скрининг за синдром на Даун, както и необходими документи за насочване на пациенти  могат да се получат на адрес - http://www.lmpbg.org

Телефони за връзка с Лабораторията:

    * (+359 2) 9172 268 : За резултати и консултации

    * (+359 2) 9172 468 : За резултати и консултации

    * (+359 2) 9172 254 : за резултати (Скрининг бременни)

    * (+359 2) 9172 464 : За резултати (Скрининг новородени)

    * GSM 0882436028 : За консултации

    * GSM 0899826266 : Началник лаборатория

назад към списък