Клиника по неонатология      Национална Генетична Лаборатория
Майчин Дом

Ценоразпис

 

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В

 СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”ЕАД

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА УСЛУГА

Цена в лева за пациент

Консултативен  преглед- АГ, анестезиолог, педиатър, интернист - първичен

30,00

Консултативен  преглед- АГ, анестезиолог, педиатър,   интернист-вторичен              20,00

Консултативен  преглед – хабилитирано лице, шеф екипи

50,00

Консултации по документи и резултати              10,00

NST

20,00

ЕКГ

20,00

Цервикален скрининг със система  TruScrreen

20,00

Взимане на материал за външни лаборатории               5,00

Издаване на дубликат на медицински документ

10.00

Консултация на външни пациенти на онко-комитет 40.00

 

ВИСОКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АМБУЛАТОРНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ


 

Колпоскопия

30,00

Вагиноскопия

30,00

Биопсия на маточната шийка

35.00

Електрокоагуация на маточната шийка

70.00

Лазер коагуация

100.00

Поставяне на вътрематочна спирала

50.00

Сваляне на вътрематочна спирала

25,00

Ултразвуково изследване

45.00

Фетална морфология с включена доплерова велосометрия

80.00

Доплерова велосометрия  

50.00

Цистоскопия              60.00
Пунктиране и цитологично изследване на асцитна течност 150.00
Поставяне на нефростома под УЗД контрол 150.00
Цистоскопия и поставяне на уретрален ( double J ) катетър 150.00

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ 

 

 

Избор на екип „Раждане”

870,00

Избор на екип “Преждевременно прекъсване на бременността по  медицински показания”

220,00

Избор на екип „Радикално отстраняване на женски полови  органи”

900,00

Избор на екип „Нерадикално отстраняване на матка”

810,00

Избор на екип „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”

810,00

Избор на екип “Оперативни процедури за задържане на бременност след  хабитуални (поне два) аборта   и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и /или състояние след операция   на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)”

220,00

Избор на екип “Оперативна интервенция чрез долен достъп за     отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

410,00

Избор на екип “Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане   на урината при жената”

710,00

Избор на екип “Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената”                                                                                           

 810,00

Избор на екип “Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация


900,00

Избор на екип Аборт по желание или абразио резидуорум                                            

220,00

Избор на лекар за амниоцентеза                                         

155,00

Избор на екип  за хистероскопия – оперативна                

720,00

Избор на екип за хистероскопия – диагностична

410,00

Избор на екип за инцизия или или марсупилизация на Бартолинит                                                                            

255,00

Индивидуална акушерска грижа и психоподкрепа при раждане             200.00
Индивидуална постоперативна асистирана помощ от акушерка до 6 часа               50.00
Индивидуална постоперативна асистирана помощ от акушерка - до 12 часа
          80.00
Индивидуални грижи за новороденото - до 6 часа
          50.00
Индивидуални грижи за новороденото - до 12 часа
          80.00
Предродилна консултация с неонатолог           30.00

Престой във VIP  стая:

цените са

с включено ДДС

       - 5 етаж – стая с едно легло – за един ден престой

 

                   сектор Г             43,00
                   сектор В - стая № 20
            43,00
                   сектор В - стая № 19              38,00

         - 6 етажстая № 613 с едно легло– за един ден престой

70,00

                        за придружител -на ден

22,00

                        стая № 612 с едно легло– за един ден престой              50,00
                        стая № 614 с едно легло– за един ден престой 50,00
                        стая № 611 с две легла– за един ден престой      40,00  на  легло

         - 7 етаж – стая с едно легло

70,00

          за придружител на деца над 7 години
             21,00
         - 8 етаж - стая с две легла -цена на едно легло
             43,00
                     -  за прадружител на деца над 7 години              22,00

         - 9 етаж - за един ден престой

24,00

                          за придружител

12,00

         - 10 етаж - за един ден престой

24,00

                                          за придружител                    12,00

          за един ден престой в стая № 1066- ( цена на едно легло)

12,00

                                          за придружител                    12,00

         - 12 етаж - стая с едно легло – за един ден престой

70,00

                            стая с две легла – за един ден престой

43,00

                            стая № 1220 с едно легло – за един ден престой              60,00
                                              апартамент  № 1268  – за един ден престой                   140,00
За придружител на новородено дете, настанено за лечение в неонатологията- на ден              22,00

 

БОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СТАЦИОНАР 

АКУШЕРСТВО

 

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение             800.00

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

220,00

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

960,00

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.

470,00

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта   и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и /или състояние след операция   на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)             150.00
Трансфонтанелна ехография             50.00
Амниоцентеза            150.00
Обезболяване на раждане - заплаща се при липса избор на екип за „Раждане”            220.00
Прекъсване на бременност по желание
           220.00
                                              ГИНЕКОЛОГИЯ  

Нерадикално отстраняване на матката

  1230,00

Радикално отстраняване на женски полови органи

  1800,00

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

   980,00

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

   450,00

Корекции на тазова /перинеалната/  статика и/или незадържане на урина при жената

   910,00

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

  490,00

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

  730,00

Системна радикална ексцизия на лимфни възли /тазови и/или параортални и/или ингвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

2800,00

Интензивно лечение интра и постпартални усложнения довели до шок

1500,00

Болничен престой в КАИЛ - за един ден престой             500,00

Интензивно лечение интра и постпартални усложнения довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирване

8160,00

Хистероскопия- оперативна              400,00
Хистероскопия – диагностична
             280,00
Инцизия или марсупилизация на Бартолинит              250,00

                              

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ


 
Контролирана  вътрематочна инсеминация с материал от съпруга/ партньора ( от 3 до 5 броя УЗ изследвания и еднократна инсеминация) без медикаменти за стимулация              400,00
Реинсеминация с материал от съпруга/ партньора ( в същия цикъл)              150,00
Контролирана  вътрематочна инсеминация с донорски материал  ( от 3 до 5 УЗ изследвания и еднократна инсеминация)без медикаменти за стимулация              600,00
Реинсеминация с  донорски материал ( в същия цикъл)              200,00
Класическо ин-витро оплождане (проследяване на стимулация с УЗД, хормонални изследвания, фоликуларна пункция, ембриологични процедури,ембриотрансфер) без медикаменти за стимулация            2000,00
Фоликуларна пункция като самостоятелна манипулация                                   400,00
Ембриотрансфер като самостоятелна процедура
                                300,00
Ембриотрансфер на замразен ембрион, включващ процудерите по размразяване и култивиране                                 400,00
Пункция на яйчникова киста, включваща цитологично изследване                                 250,00
Стартиране на ин витро процедура - предварителен депозит                               1000,00
Медикаменти за стимулация съгласно наличността и цените на болничната аптека
ДНК фрагментация на сперматозоиди                                 100,00
Използване на донорски материал -1криовиалка 200,00
ICSI - класическо инвитро + 400 лв.            2400,00
Криопрезервация на предимплантационни ембриони или яйцеклетки + съхранение до 1 година 
             400,00
Криопрезервация на сперматозоиди + съхранение до 1 година              200,00
Съхранение  на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди след първата година - за всяка следваща година
             100.00
HSG, не включваща цената на контрастното вещество              330.00
Спермограма - обикновенна                40.00
Спермограма - разширена (Кrueger)                60.00
Спермограма - преживяемост 24 часа                70.00
Спермоантитела                70.00

                                                           

НЕОНАТОЛОГИЯ


 

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4200,00 до 15 дни  

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

950,00 до 5 дни

За всеки следващ ден по 100,00  лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1340,00 до 7 дни

За всеки следващ ден по 120,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800,00 до 5 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1200,00 до7 дни

 За всеки следващ ден по 70,00 лв.

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

1200,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

1200,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

2180,00 до10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

3780,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

  2900,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

5230,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Грижа за здраво новородено дете

400,00 до 5 дни

 За всеки следващ ден по 30,00 лв.

Допълнителен престой на недоносени бебета в клиниката  по Неонатология по желание на родителите 

40,00 на ден

            Пакет “ Проследяване на доносено новородено “     

               - Трансфонтанелна ехография

               - Кръвна група на бебето

               - Кръвна картина ( хемоглобин, левкоцити, тромбоцити, хематокрит) с кръвна захар при изписването

               - Лекция- включва първа грижа за новороденото в дома, необходими дрешки и др. Отговори на най-често задавани въпроси.

                - Контролен преглед в рамките на първия месец от изписването

150,00

          Пакет “ Проследяване състоянието на недоносено дете”

                -  Лекция- включва първа грижа за новороденото в дома, необходими дрешки и др. Отговори на най-често задавани въпроси.     

                  - 1 месец от изписването – преглед, трансфонтанелна ехография и кръвна картина

( хемоглобин, левкоцити, тромбоцити, хематокрит) с ретикулоцити

                 - 3 месец от изписването - трансфонтанелна ехография, неврологичен преглед и преценка на психомоторното развитие на детето.

               - 6 месец от изписването - преценка на психомоторното развитие на детето и консултация за започване на рутинните ваксини по имунизационния календар на  Република България


300,00

Потребителска такса за един леглоден               5,80

Трансфонтанелна ехография

50,00

Обезболяване на раждане

220,00

Амниоцентеза                                                         

150,00

Хистероскопия- оперативна                                

400.00

Хистероскопия- диагностична             280.00

Инцизия или марсупилизация на Бартолинит

200.00

Прекъсване на бременност по желание                     

220,00

Болничен престой за един леглоден - неосигурени  пациенти

30,00

 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 

 


Микроскопско изследване на влагалищен секрет

15,00

Микроскопско и културелно изследване на влагалищен секрет

30,00

Изследване на цервикален секрет /микроскопия, посявки, тест за урогенитални микоплазми/

40,00

Микробиологично изследване на стерилна урина

25,00

Микробиологично изследване на периферни секрети /носен, гърлен, очен/

25,00

Микробиологично изследване на хемокултури, храчка, фекална маса, еякулат, лохии, раневи секрет

40,00

 

ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

 

Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика

10,00


ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 


Изработка и диагностика на 1 парафинов блок с 2 препарата

40,00

Изработка и диагностика на цитонамазка

20,00

Консултация на изработен 1 хистологичен резултат

20,00

Консултация на оперативен материал              40,00
Консултация на оцветена цитонамазка              10,00


АМБУЛАТОРНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

 


Рентгенография на череп 

30,00

Рентгенография на кости на крайниците 

30,00

Рентгенография на гръбначен стълб

30,00

Рентгенография на сърце и бял дроб 

30,00

Рентгенография на таз и БУМ 

30,00

Рентгенова пелвиметрия 

50,00

Мамография 

40,00

Хистеросалпингография /цена без контрастно вещество/ 

330,00

Рентгенография на хранопровод и стомах /цена без контрастно вещество/ 

50,00

Рентгенография на хранопровода и стомаха с тънкочревен или дебелочревен пасаж /цена без контрастно вещество/

60,00

Иригография /цена без контрастно вещество/ 

80,00

Венозна урография /цена без контрастно вещество/ 

80,00

Цистография /цена без контрастно вещество/ 

30,00

Абдоминална ехография

30,00

Ехомамография

30,00

Ехография на повърхностни структури

30,00

Консултация на образни изследвания от други заведения

25,00

Ехографските изследвания включват в цената си 2 бр.снимки. За всяка следваща се заплаща допълнително. 

2,00


ИЗСЛЕДВАНИЯ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯХематологични изследвания


ПКК – 18 показателя 

6,00

ДКК - мануално 

6,50

Морфология на еритроцити 

6,50

Ретикулоцити 

6,50

СУЕ 

4,00

Електрофореза на хемоглобини 

27,00

Клинико-химични изследвания


Гликиран Хемоглобин /НЬА1с/ 

12,00

Глюкоза 

3,00

Глюкоза - 3 кратен профил 

8,00

Глюкозотолерантен тест 

8,00

Лактат 

5,00

Общ белтък 

3,00

Албумин 

3,00

Електрофореза на серумни белтъци 

25,00

Креатин

3,00

Урея

3,00

Пикочна киселина

3,00

Общ билирубин

3,00

Директен билирубин

3,00

Липиден профил

12,00

Общ холестерол

3,00

Холестерол HDL /директен метод/

4,00

Холестерол LDL /директен метод/

3,00

Триглицериди

3,00

Апо А I

10,00

Апо В 100

10,00

АСАТ

3,00

АЛАТ

3,00

Гама ГТ

3,00

Алкална фосфатаза

3,00

Кисела фосфатаза

4,00

LDH

4,00

HBDH /LDH 1 + LDH 2/

4,00

Алфа-амилаза

4,00

Липаза

6,00

Холинестераза

6,00

Креатинкиназа /СК/

3,00

СК – МВ фракция - маса

12,00

Креатининов клирънс

8,00

Желязо Fe и ЖСК

8,00

Желязо /Fe/

5,00

Калий 

3,00

Натрий 

3,00

Хлор 

3,00

Калий и натрий 

5,00

Калций 

5,00

Са ++ 

5,00

Фосфати 

3,00

Мg 

3,00

Кръвосъсирване


Протромбинов индекс /INR, PTT/ 

5,00

Фибриноген 

5,00

а PTT /ККВ/ 

5,00

D-dimer 

7,00

Урина


Урина – общо изследване и седимент

5,00

Алфа амилаза в урина

4,00

Са в диуреза

4,00

Р в диуреза

4,00

Глюкоза в диуреза

4,00

Белтък в диуреза

4,00

Креатинин в диуреза

4,00

Пикочна киселина в диуреза

4,00

Натрий в урината

4,00

Електрофореза на белтъци в урина

23,00

Микроалбуминурия 20,00

 

ИмунологияС-реактивен протеин /CRP/

8,00

AST

6,00

Ревмофактор

6,50

Anti-CCP

30,00

IgG

8,00

IgA

8,00

IgM

8,00

Трансферин

20,00

Феритин

20,00

С 3 комплемент

6,00

С 4 комплемент

6,00

Алфа 2 - макроглобулин

15,00

 

ХормониПаратхормон

29,00

fT3

15,00

fT4

15,00

TSH 

15,00

TAT и  МАТ 

28,00

TAT 

15,00

МАТ 

15,00

TSH – рецепторни антитела

39,00

Тиреоглобулин

34,00

Prolactin 

17,00

LH 

17,00

FSH

17,00

Estradiol

17,00

Progesteron

17,00

Testosteron

17,00

Total beta HCGT /бета ЧХГ/

16,00

DHEA-S

20,00

ACTH

20,00

Ренин в плазма

39,00

Cortizol

17,00

4-андростендион

23,00

17 алфа ОН прогестерон

23,00

Соматотропен хормон

20,00

Серумен инсулин

17,00

С-пептид

17,00

Витамин Д/25 ОН витамин Д/ 26,00

 

Туморни маркериPSA

16,00

fPSA

30,00

CEA

17,00

AFP

17,00

CA 19-9

17,00

CA 125

17,00

CA15-3

17,00

CA 72-4

22,00

Cyfra 21-1

18,00

SCC

21,00

Бета 2 микроглобулин

25,00

Маркер за костно образуване /остеокалцин/

20,00

Фолат

20,00

Маркер за костно разграждане /Beta Cross Laps/ 20,00

Вит. В12

20,00

АМН /анти- Мюлеров хормон/ 40,00
НЕ 4 70,00

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ - ДИАГНОСТИКАСифилис – два теста

10,00

СПИН (HIV 1/2) 

15,00

Анти HAV IgM (Хепатит А)

19,00

Анти HAV Total 

21,00

HBsAg ( Хепатит B) 

19,00

Анти HBs 

19,00

Анти HBc - IgM 

19,00

Анти HBc - Total 

19,00

Анти HCV   (Хепатит С антитела)

19,00

НВеАg 19,00
Anti НВеАg 19,00

Chlamidia Trach-Ig A

18,00

Chlamidia Trach-Ig G

18,00

Chlamidia Trach-Ig M

18,00

Chlamidia Pneumoniae Ig M

32,00

Лаймска болест – Ig М

23,00

Лаймска болест – Ig G

23,00

Рубеола  IgG

19,00

Рубеола  IgM

19,00

Херпес Зостер Ig G

25,00

Херпес Зостер Ig M

25,00

Цитомегаловирус Ig G

18,00

Цитомегаловирус  Ig M

18,00

Инфекц. мононукл. EBV VCA Ig G

22,00

Инфекц. мононукл. EBV  VCA Ig M

22,00

Инфекц. Мононукл. EBV EBNA Ig G + Ig M

35,00

Helicobacter  Pylori  - Ig G антитела

20,00

Херпес Симплекс тип 1  Ig G

23,00

Херпес Симплекс тип 2  Ig G

23,00

Херпес Симплекс тип 1  Ig M

23,00

Херпес Симплекс тип 2  Ig М

23,00

Скрининг   HPV  тип  6/11

48,00

Скрининг   14 типа HPV

62,00

 Токсоплазмоза lg A 34,00
 Токсоплазмоза lg G 20,00
 Токсоплазмоза lg M
20,00

Генотипизиране 12 тира HPV

80,00

 

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ИМУНОЛОГИЯANA  скрининг

20,00

ANA  профил

95,00

Анти – дв ДНК антитела

50,00

Анти – RNP антитела

50,00

Анти – Sm  антитела

50,00

Криоглобулини

20,00

Анти-кардиолипинови антитела (ACL)

23,00

Анти-митохондриални антитела (AMA)

23,00

Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела (ANCA)

23,00

Анти-гладкомускулни антитела (AGMA)

23,00

HLA – B27

25,00

Имунофенотипизиране на лимфоцити – стандартен панел. Общи Т лимфоцити, общи В лимфоцити, T Helper, T Suppressor, NK клетки, CD4:CD8.

110,00

 

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯОпределяне на кръвни групи от системата на АВО и Rh /D/ антиген от системата Rhesus по кръстосан метод с тест-реагенти и тест-еритроцити

25,00

Изследване кръвногрупова принадлежност и скрининг за наличие на антиеритроцитни антитела 85,00

Антиеритроцитни антитела

А. Директен Coombs

Б. Индиректен Coombs

В. Ензимен тест

Г. Аглутинационен тест

60,00

Изследване на автоеритроантитела: при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов тест на Coombs с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод

25,00

Изследване на алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов тест на Coombs с поливалентен антиглобулинов серум

35,00

Титър по ензимен тест

20,00

Титър по индиректен антиглобулинов тест на Coombs

30,00

Титър по аглутинационен тест

10,00

Диференциран директен тест на Coombs

А. с анти-Ig G моноспецифичен тест - реагент

Б. с анти-комплементарен /С/

20,00

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела

25,00

Определяне на Rh-фенотип и Kell-антиген

40,00

Претрансфузионни тестове за съвместимост на кръв

20,00

Изследване за слаб D антиген

35,00

Определяне на специфичността на еритроантителата чрез аутинационен метод

25,00

Определяне на специфичността на еритроантителата чрез ензимен метод

25,00

Определяне на специфичността на еритроантителата чрез антиглобулинов тест на Coombs

25,00

Пълна антигенна формула на еритроцити /цена на антиген/

20,00

Венепункция

3,00

Определяне на кръвногрупова принадлежност и скрининг за наличие на антиеритроцитни антитела - еднократно              85,00
Извършване на проби за „in vitro” съвместимост между кръвта на донора и реципиента – *за всяка проба по 20,00
Логистични дейности за осигуряване на необходимите за лечение кръвни съставки (планиране на кръвни съставки, заявянане на необходимите видове и количества в НЦТХ, транспорт и предоставянето им в клиничните звена и др.) – *за единица кръвна съставка по 60,00

Спешни изследвания

50 % увеличение на посочената цена

 

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 


Дородова диагностика


Биохимичен скрининг  (b-hCG/РАРР-А) I триместер

40,00

Биохимичен скрининг  (b-hCG/РАРР-А) II триместер -двоен тест
             40,00

Биохимичен скрининг за болест на  Даун  (b-hCG/РАРР-А) II триместер -троен тест

50,00

Биохимичен   скрининг  за Даун  (b-hCG/AFP) I триместер-(спешен анализ до 3 часа)

55,00

Биохимичен   скрининг  за Даун  (b-hCG/AFP) II триместер -(спешен анализ до 3 часа)

65,00

 ДНК дородов фрагментен анализ за анеуплоидии, свързани с
 хромозоми 13, 18, 21, X и Y

150,00

 Цитогенетичен дородов анализ

150,00

ДНК  дородов анализ за моногенни болести

150,00

Ензимна дородова диагностика за лизозомни болести

150,00


 

МЕТАБОЛИТЕН И ЕНЗИМЕН СКРИНИНГ ЗА
ВРОДЕНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Филтърна бланка – флуоримитрично измерване на фенилаланин, MS/MSскрининг

6,00

Аминокиселини и ацилкарнитини – MS/MS (кръв от филтарна блака, плазма)

120,00

Органични киселини в урина – GC/MS анализ

130,00

VLCFA (висши мастни киселиин) в плазма – GC/MS анализ

80,00

Хомогентизинова киселина в урина – качествен анализ

5,00

Редуциращи субстанции в урина

10,00

Галактоза в кръв от филтърна бланка

50,00

Олигозахариди в урина

40,00

Мукополизахариди в урина

30,00

Мукополизахариди – фракции

80,00

Галактотрансфераза в кръв от филтърна бланка

30,00

Глюкозо-6-Фосфат дехидрогеназа кръв от филтърна бланка

30,00

Кисела фосфатоза в серум

40,00

Един лизозомен ензим в плазма (Хитотриозидза; β –Глюкуронидаза; β-  Хексозаминидаза T или А; α-N-Ацетил глюкозаминидаза ) 50,00
Един лизозомен ензим в левкоцити с едностъпален тест (α-L-Идуронидаза; Арилсулфатаза A; Арилсулфатаза В; α-Фукозидаза; α-Галактозидаза А; α или β – Манозидаза; β-Галактозидаза; β-Глюкозидаза; Кисела липаза; Сфингомиелиназа; Глюкоаспаргиназа; Галактоцереброзидаза; α-N-Ацетилгалактозаминидаза ) 80,00
Един лизозомен ензим в левкоцити с двустъпален тест
(Идуронат-2- сулфатаза; Хепарин сулфаминидаза; Глюкозамин ацетилтрансфераза; Галактозо 6-сулфатаза)
120,00
Сиалидаза във фибробласти 100,00
α-Глюкозидаза в кръв от филтърна бланка 40,00

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИДНК фрагментен анализ върху абортивен материал за
анеуплоидии, свързани с хромозоми 13, 18, 21, X и Y

150,00

ДНК фрагментен анализ върху абортивен материал за
анеуплоидии, свързани с хромозоми 15, 16 и 22

120,00

ДНК послеродов фрагментен анализ за анеуплоидии,
свързани с хромозомa 21 (синдром на Даун), хромозома X
синдром на Търнер и ХХХ жени) или хромозома Y (синдром на Клайнфелтър)

120,00

Микроделеционни синдроми – скрининг с MLPA

200,00

Субтеломерни делеции и дупликации – скрининг с MLPA

200,00

Сравнителна геномна хибридизация за копийни варианти – array CGH           1200,00

 

ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ


 

ДНК изследване за Муковисцидоза - мутации в CFTR гена

150,00

ДНК изследване за Фенилкетонурия – секвениране на PAH гена

150,00

ДНК изследване за Болест на  Уилсън - мутации в ATP7b гена

150,00

ДНК изследване за β – таласемия – секвениране на HBB гена

120,00

ДНК изследване за Спинална мускулна атрофия – делеция на екзони 7 и 8, SMN ген             100,00

ДНК изследване за Спинална мускулна атрофия –определяне на носителство с MLPA

200,00

ДНК изследване за болест на Кенеди – определяне на броя (CAG)n в AR гена

120,00

ДНК изследване за МДД/МДБ – откриване на делеции с MLPA

200,00

ДНК изследване за Миастения - мутация e1267delG в CHRNE гена

70,00

ДНК изследване за „Ломска болест” – мутация R148X в NDRG1 гена 70,00
ДНК изследване за CCFDN – мутация IVS6+389C-T на CTDP1 гена 70,00
ДНК изследване за МД ”Пояс-крайник” 2А – мутации в екзони 4 и 7 на CALPN3 гена 120,00

ДНК изследване за МД ”Пояс-крайник” 2С – мутация C283Y в SGCG гена

70,00

ДНК изследване за CMT1A / HNPP - del/dupl в PMP22 гена с MLPA

200,00

ДНК изследване за CMT1B / НМА 1B - секвениране на MPZ гена

200,00

ДНК изследване за CMTX1 / НМА Х1 - секвениране на GJB1 гена

120,00

ДНК изследване за CMT2A / НМА 2А - секвениране на MFN2 гена

350,00

ДНК изследване за Спиноцеребеларна атаксия тип 1 - определяне на броя (CAG)n в ATXN1 гена

120,00

ДНК изследване за Спиноцеребеларна атаксия тип 2 - определяне на броя (CAG)n в ATXN2 гена

150,00

ДНК изследване за Спиноцеребеларна атаксия тип 3 - определяне на броя (CAG)n в ATXN3 гена

150,00

ДНК изследване за Спиноцеребеларна атаксия тип 6 - определяне на броя (CAG)n в CACNA1A ген

150,00

ДНК изследване за Спиноцеребеларни атаксии типове 1, 2, 3 и 6 - пакет

350,00

ДНК изследване за Миотонична дистрофия тип 1 (Steinert) – определяне на броя (CTG)n в DMPK гена

200,00

ДНК изследване за Миотонична дистрофия тип 2 (Proximal Myotonic Myopathy - PROMM) - определяне на броя (CCTG)n в CNBP гена

200,00

ДНК изследване за Дистална миопатия тип NONAKA - секвениране на GNE гена

120,00

ДНК изследване за Хемофилия А – секвениране на eкзони 1 - 13 на FVIII гена

300,00

ДНК изследване за Хемофилия А – секвениране на eкзони 14 - 26 на FVIII гена

300,00

ДНК изследване за носителство в семейство с доказана мутация

70,00

ДНК секвениране на фрагмент до 700 бази двупосочно

50,00

 

ДНК АНАЛИЗ – ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯРазширен пакет ДНК изследвания при спонтанни аборти - за FV, протромбин, PAI и MTHFR гени - мутации R506Q (FVL), 20210G-A, 4G/5G и C677T 100,00

Основен пакет ДНК изследвания при спонтанни аборти или тромбози - за FV, протромбин и PAI или MTHFR гени - мутации R506Q, 20210G-A и 4G/5G или C677T

80,00

ДНК изследване за микроделеции върху У-хромозомата (локуси AZFa, AZFb, AZFc)

80,00

ДНК изследване при CBAVD – секвениране на CFTR гена и 5Т, 7Т и 9Т варианти

250,00

ДНК изследване за α -1 антитрипсинов дефицит - определяне на Z и S алели в А1АТ гена

80,00

ДНК изследване за Хемохроматоза - мутация p.C282Y в HFE гена

80,00

ДНК изследване за CCR5, CCR2 - мутация del32 в CCR5 гена

80,00

ДНК изследване за полиморфизми Ser680Asn и Thr307Ala в FSHR 1 гена 60,00
ДНК изследване за полиморфизми XbaI и PvuII в ERa (ESR1)
 гена
             60,00

 

ДНК АНАЛИЗ - ФАРМАКОГЕНЕТИКАДНК изследване за мутации в гена ЕGFR в туморна тъкан

550,00

ДНК изследване за мутации в гена KRAS и NRAS в туморна тъкан

650,00

 

ДругиКултивиане на кожни фибробласти за ензимен анализ

70,00

ДНК изолиране                   30,00

ДНК-тестове за бащинство при експертизи, изрично определени от съда или следствието или по желание на клиента

Цена за лице,включено в анализа

Стандартен комплект - цена за 1 лице

200 лв.

Разширен комплект - цена за 1 лице

300 лв.

Максимален комплект - цена за 1 лице

 400 лв.

Експресна поръчка (3 работни дни)

 300 лв.

Изолиране на ДНК от нестандартен биологичен материал - цена за 1 проба

  50 лв.

БАНКОВА СМЕТКА

ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ"Врабча"

IBAN: BG 23 SOMB 9130 1051 2582 01

BIC: SOMBBGSF

 

              II. ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

* Чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2, в случай, че РБългария няма сключена спогодба с държавата, чийто гражданин е пациента чужденец, в която са предвидени други условия за предоставяне на медицински услуги.

- Такса за престой на чужденеци в болницата:

                                 - Стая със санитарен възел и едно легло -                                     на ден  120.00 лв.

                                 - Стая със санитарен възел и две легла –                                      на ден   60.00 лв.

                                 - Стая със санитарен възел и повече легла-              за едно легло на ден   50.00 лв.

                                 - Стая без санитарен и повече от едно легло-          за едно легло на ден   30.00 лв.

                                 - За денонощен престой на придружител                                      на ден   30.00 лв               

-Медицинска помощ на чужденци от страни, с които РБългария има сключени спогодби или договори за сътрудничество в областта на здравеопазването или социалната политика, се оказва по реда на тези спогодби съгласно Наредба № 2 от 01.07.2005г. за лечение на  чужденци в РБългария.